ArmourCast. Columns.

 

Əsl daş sütunları, davamlı beton və ya polad töküldüyü müasir bina tətbiqlərində çox bahalı və ağır olmalarına görə hər zaman uyğun deyillər. ArmourCast daş görünüşü və hissi verən sütunlar üçün idealdır. Bütün sütunlar ümumiyyətlə, bir yerə gətirilimiş və üzəri struktur dəstəklərlə örtülmüş iki yarıdan meydana gəlir. Üfüqi xəttlər, döşəmədə və sütun başlarındaki bəzək və dekorativ detallar, dizayn içində iştirak edir. Yumru, oval, kvadrat, altıbucaqlı və ya asimmetrik sütunların hamısı mümkündür.