ArmourCast. Modular Divar Sistemleri

 

ArmourCast mürəkkəb həndəsi dizaynlardan fərqli heykəltəraşlıq formalarına qədər geniş modul panellər dizayn etmək üçün istifadə edilə bilər. Bu panellər, naxış və ya dizaynın bir paneldən başqasına təbii bir formada keçişi saxlanılır və dizayn edilir. Dizayn içərisində birləşmə xəttlərini qaynaşdırmaq da mümkündür. Bu məhsulun əsas üstünlüklərindən biri də böyük divar sahələrini başa çatdırmaq üçün nisbətən qəliblərdən az istifadə olunmasıdır.