Recycled Content Class '0' Fire rating Class 'A' Fire rating Hardwearing 10,000 wet scrub cycles
Polished Plaster. Spatulata.

 

 

Spatulata qaplama , Misirlilər tərəfindən əsası qoyulmuş, Romalılar tərəfindən təkmilləşdirilmiş, Venediklilər tərəfindən 'suvaq lustro Veneziano "kimi tanınmağa  başlanmışdır. 3-4 qat tətbiq edilərək gözəl nəticənin əldə olunmasına şərait yaradacaq polad bıçaq yada mala ilə şüşə parlaqlığı verməyə imkan verən xüsusiyətləri, müasir qatqı məlzəmələrin köməyi ilə də möhtəşəm formada inkişaf etdirilmişdir.

Broşur.

Spatulata
kataloqunu yükləmək üçün Pdf simgəsini basın.

Download the KonCrete Brochure here

Colour Palette.

Spatulata

Click here