Zero VOC (Volatile Organic Compound) content Recycled Content Class '0' Fire rating Class 'A' Fire rating
Polished Plaster. Dragged.

 

 

Qayaların çizgilərindən ilham alınmışdır. Yüksək keyfiyyətli olması,onun kələ-kötür, qumlu, yarı cilalanmış zəmin səthi ilə xarakterizə olunur. Işıqda, təbii rənglər üzərində Dragged qaplama təbii daş görüntüsünü verməktədir, qədim süxurların birbirlərinə sürtünməsindən yaranan kəsim işarələrini əks etdirən, təbii daş görünüşü verməktədir. 

Broşur.

Dragged
kataloqunu yükləmək üçün Pdf simgəsini basın.

Download the KonCrete Brochure here

Colour Palette.

Dragged

Click here